« Habari

Til alle gode krefter: Bruk internettet, for svingende!

1 Comment
Denne artikkelen er nå ferdigskrevet og publisert på http://blogg.forteller.net/2009/08/12/bruk-nettet/. Vennligst gå dit for å lese den. Dette er klippet fra en mail jeg sendte til Globaliseringskonferansen 2008. Jeg tenkte å fikse litt på den og så publisere den som en bønn til alle bra grupper/konferanser/osv, osv. Jeg har også tenkt å delta i år, men, som alltid, har jeg bare mulighet til å delta på en brøkdel av alle de bra foredragene og panelene som er satt opp. Men likevel er jeg heldig. Jeg har ingen jobb eller studiegang som hindrer meg fra å delta på hele konferansen, jeg har ingen små barn som jeg ikke klarer å finne, eller ikke har råd til, barnevakt til, og om jeg hadde hatt jobb, så hadde jeg hatt økonomi til å ta meg fri noen dager. I tillegg tilhører jeg den nokså lille prosenten av nordmenn, og andre som forstår norsk (for ikke å si engelsk, på de engelskspråkelige foredragene), som faktisk bor i Oslo. På grunn av alt dette har jeg mulighet til å delta på deler av Globaliseringskonferansen. Men likevel kan jeg ikke delta på alle de delene jeg skulle ønske. Av hensyn til alle disse som altså ikke har mulighet til å få med seg alt, eller, i de aller fleste tilfeller, noe som helst, av Globaliseringskonferansen er det altså at jeg skriver til dere nå. Jeg vil be dere så pent om å vurdere å ta opp lyden av foredragene, og gjerne panelene og andre ting som foregår på Globaliseringskonferansen og så legge det ut på nettet. Dette skal være veldig lett å få til via standard mixer som alle mikrofonene deres garantert er koblet til. Hvis dere er redde for at dette vil gjøre at færre vil komme, og dermed føre til mindre utgifter, tror jeg dere bekymrer dere uten grunn. Men likevel kan dere forhindre dette ved f.eks. å vente en stund før dere legger ut opptakene. Dere trenger selvsagt heller ikke å annonsere dette på forhånd. Da vil ingen la være å komme, for de vil ikke vite at de kan høre det gratis i etterkant. Dere kan også ta imot donasjoner når dere legger ut opptakene. Jeg vil gladelig donere penger om jeg får mulighet til å laste ned alle foredragene så jeg kan bruke tiden på bussen og trikken til noe fornuftig! Vi vil jo alle at alle disse flotte tankene, ideene og personene som vil komme fram på konferansen skal være tilgjengelig for så mange som mulig, og spesiellt for de som ikke har råd til å komme på en slik konferanse, vil vi ikke? Det er på høy tid at vi som skal forandre verden til det bedre begynner å benytte de mulighetene nettet gir til å spre budskapet og de utrolige mengdene med informasjon og kunnskap vi sitter på til flest mulig mennesker! Om vi skal nå målet må vi ha med oss så mange som mulig, og det begynner å haste!

Odin Hørthe Omdal

So du testar Habari du òg no ja ;-) Eg brukar habari på tech-sida mi. Dette temaet er det finaste, men eg likte det likevel ikkje. HTML-koden er ganske dårleg. So eg hev verkeleg elendig sjølvskrive utsjånad, men skal gjera han betre med tidi :-)

2008-12-18 17:41:02